Bảng Giá Xe Ford

Ford Focus Trend 1.5L EcoBoost 4 cửa: 626 triệu đồng    Giá chỉ còn: 570 triệu

Ford Focus Trend 1.5L EcoBoost 4 cửa: 626 triệu đồng   Giá chỉ còn: 570 triệu

Ford Focus Titanium 1.5L EcoBoost 4 cửa: 770 triệu đồng   Giá chỉ còn: 735 triệu

Ford Focus Sport AT 1.5L EcoBoost 5 cửa: 770 triệu đồng   Giá chỉ còn: 735 triệu